Koronawirus - co musisz wiedzieć? Brandmed Centrum Medyczne Słubice, Lekarze, Specjaliści
16615
page-template-default,page,page-id-16615,page-child,parent-pageid-212,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Dla Pacjenta

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi ryzyka wystąpienia kornawirusa. Zebraliśmy dla Państwa szczegółowe informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, niezbędne dane kontaktowe i adresy.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

 

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

 

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, utrata węchu i smaku, to

 

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach:

ul. Mickiewicza 6, 69-100 Słubice

tel: 95 758 20 03

tel. alarmowy:

668 857 072

 

 

lub

 

 

zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Po stronie niemieckiej:

 

zgłoś się telefonicznie do Departamentu Zdrowia Publicznego

 

Gesundheitsamt

Amtsarzt

Oderturm, Logenstraße 6

15230 Frankfurt (Oder)

tel.: 0335 552-5301

 

lub

 

zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Zalecenia

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

ilustracja przedstawiająca jak skutecznie myć ręce

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Maseczki

Maseczki ochronne powinny być oznakowane znakiem CE, który potwierdza, że zostały prawidłowo zaprojektowane i skonstruowane, wykonane z właściwych materiałów.

Materiały informacyjne