Terapia uzależnień Brandmed Centrum Medyczne Słubice, Lekarze, Specjaliści
16724
page-template-default,page,page-id-16724,page-child,parent-pageid-230,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Nasza Oferta

Terapia uzależnień

Drodzy Pacjenci❗️

 

Nasza terapeutka, pani Malwina zaprasza:

📌 osoby szczególnie trudno znoszące obecną sytuację epidemiologiczną i w związku z tym potrzebujące wsparcia – we czwartki w godz. 9:30-12:30 będzie możliwość skorzystania z rozmowy telefonicznej (bezpłatnie). Nie jest to terapia, ale możliwość “wygadania się”.

📌 numer kontaktowy: 669 501 212

 

Z A P R A S Z A M Y   do   K O N T A K T U ❗️

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszam Cię do mojego gabinetu. W atmosferze zrozumienia, empatii i wrażliwości wspieram moich klientów w odnajdywaniu wewnętrznej siły i potencjału, który pomaga pokonać trudności. Wykorzystując dostępne narzędzia i metody terapeutyczne, pomagam w powrocie do zdrowia i odzyskaniu utraconej radości życia.

 

Malwina Barełkowska- Żurek

Z A K R E S   P O M O C Y

Najczęściej zadawane pytania

1. Kim jest i komu pomaga specjalista psychoterapii uzależnień?

To osoba, która ukończyła studia medyczne, psychologiczne lub pokrewne np. pedagogiczne oraz specjalistyczne szkolenie teoretyczno-warsztatowe obejmujące staże kliniczne oraz superwizję pracy z klientem. Po zakończeniu szkolenia oraz spełnieniu określonych wymogów, może się ona starać o uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Ważne jest by psychoterapeuta uzależnień korzystał z superwizji, przeszedł własną psychoterapię, a także uczestniczył w dodatkowych szkoleniach. Psychoterapeuta uzależnień jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Do mojego gabinetu zgłaszają się osoby w różnym wieku, kobiety, mężczyźni, pełniący różne role, pracujący w różnych zawodach, będący w bardzo różnych momentach swojego życia. Są to osoby, które nadużywają lub są uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki lub czynności: praca, zakupy, hazard, gry, seks; są to również bliscy osób nadużywających lub uzależnionych: współmałżonkowie, partnerzy, rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci. Jako psychoterapeuta uzależnień pracuję również z osobami, które wychowywały się w rodzinie, gdzie występował problem alkoholowy i te doświadczenia wpływają negatywnie na ich dorosłe życie (osoby te często zgłaszają m.in. problemy w relacjach z innymi ludźmi, w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami, mają obniżony nastrój, niskie poczucie własnej wartości, doświadczają stanów lękowych).

 

2.Kiedy warto umówić się na konsultacje do psychoterapeuty uzależnień?

Wtedy, kiedy doświadczasz trudności, które zaczynają Cię przerastać. Kiedy czujesz, że nie jesteś w stanie dłużej sam sobie z nimi poradzić, a dotychczasowe próby samodzielnego rozwiązania problemów okazują się nieskuteczne -sięgasz po substancje, które przejmują kontrolę nad Twoim życiem lub podejmujesz ryzykowne zachowania. Wtedy, kiedy żyjąc w bliskiej relacji z osobą mającą problem z alkoholem, narkotykami, hazardem itp.  odczuwasz tego negatywne skutki.

 

3.Czy terapia uzależnień wymaga przebywania w ,,zamkniętej placówce’’?

Wiele osób kojarzy terapię uzależnień jedynie z koniecznością przebywania w ,,zamkniętej placówce.” Wybór odpowiednego rodzaju oddziaływań pomocowych dla osób, mających problem z uzależnieniem jest bardzo ważny. Leczenie uzależnień może odbywać się w ,,warunkach zamkniętych’’ -nie jest jednak prawdą, że w sytuacji zetknięcia się z problemem, to jedyna opcja pomocy.

Osoby borykające się z problemem uzależnienia mogą bowiem korzystać z kilku dostępnych form wsparcia –m.in. stacjonarna terapia w zamkniętym ośrodku leczenia, wizyty na otwartych oddziałach terapeutycznych, w poradniach lub sesje w prywatnym gabinecie terapeutycznym. Decyzja o wyborze formy pomocy powinna być zależna od fazy uzależnienia czy objawów choroby – czyli osobniczych kwestii, które w każdym z przypadków są inne.

Czas trwania terapii, jej charakter oraz wybór sposobu leczenia jest kwestią na tyle indywidualną, że trudno zamknąć go w skrótowo opisanym schemacie. Wszystkie wątpliwości podczas konsultacji w kontakcie z osobą poszukującą pomocy wyjaśni jednak zawsze specjalista psychoterapii uzależnień.

 

 4.Czym jest konsultacja psychoterapeutyczna?

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty z osobą poszukującą pomocy oraz wsparcia. Celem konsultacji jest przyjrzenie się zgłaszanym przez osobę trudnościom, wzajemne poznanie oraz określenie możliwości pomocy w rozwiązaniu trudności. Zazwyczaj konsultacja to 1-3 spotkania.

 

5. Ile trwa konsultacja?

Konsultacja trwa 50 min.

 

5. Ile trwa sesja psychoterapii?

Czas trwania sesji indywidualnej to 50 min. W przypadku psychoterapii par jedna sesja trwa 80 min.

 

7.Jak często spotykam się z psychoterapeutą w gabinecie?

Zazwyczaj spotkanie odbywa się raz w tygodniu o stałej porze.

Nadużywanie

Alkohol jak i inne substancje psychoaktywne, ryzykowne działania (np.hazard) – to aktywności, których obecność w życiu niekoniecznie musi zawsze oznaczać uzależnienie. Kontynuacja takich zachowań może jednak w kolejnych etapach do niego doprowadzić, wywołując również szereg przykrych konsekwencji i trudnych sytuacji. Odpowiednio wczesna reakcja może pomóc poradzić sobie z problemem i wyeliminować wynikające z nadużywania trudności, zapobiegając pojawieniu się uzależnienia.

 

Jeśli doświadczasz niedogodności w związku z nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub podejmowania ryzykownych zachowań, albo ktoś z Twoich bliskich boryka się z tego typu życiowymi trudnościami, zapraszam do kontaktu.

Uzależnienie

Uzależnienie powstaje na skutek przyjmowania substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub podejmowania zachowań (hazard, praca, komputer i inne), które początkowo sprawiają przyjemność, przynoszą ulgę – są sposobem radzenia sobie z problemami, przykrymi emocjami i tym, co trudne. Z czasem jednak okazują się przymusem. Nierozwiązane kłopoty i trudności zaczynają się piętrzyć, ucieczka jest tylko iluzją radzenia sobie z problemami, a rzeczywistość zaczyna zataczać błędne koło. Taki stan rzeczy niesie szereg negatywnych konsekwencji, które rzutują na codzienność, podejmowane decyzje oraz sposób i jakość funkcjonowania.


Źródła uzależnień mogą być różne:

 

• Substancje psychoaktywne:
– Alkohol
– Narkotyki
– Dopalacze
• Zachowania:
– Hazard
– Praca
– Komputer
– Zakupy
– Seks

 

Bez względu na źródło, każde uzależnienie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Zaburza relacje (rodzinne, zawodowe), wpływa destrukcyjnie na związki, zdrowie, wywołuje przykre konsekwencje finansowe i nierzadko również prawne. Utrata kontroli nad własnym życiem, brak możliwości decydowania o sobie i wynikające z tego problemy, to sygnały, które należy traktować bardzo poważnie.

 

Pierwszy krok. Osoba uzależniona zwykle bardzo długo nie jest świadoma swojego problemu. Mechanizmy obronne podpowiadają uzależnionemu fałszywie, że podejmowane decyzje są wciąż wolnym wyborem, problemy wynikające z uzależnienia, bywają natomiast bagatelizowane. Tymczasem, objawy się nasilają, a trudności w codziennym funkcjonowaniu przybywa. Wiele substancji w procesie uzależnienia prowadzi finalnie do ciężkich problemów zdrowotnych i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

 

Możesz sobie pomóc. Trudną sytuację, w której znajduje się osoba uzależniona można przerwać. I choć leczenie uzależnień to często proces długotrwały, terapia może przynieść dobre rezultaty i umożliwić powrót do zdrowia.

 

Dla kogo jest terapia? Powodów sięgania po substancje psychoaktywne lub skłonności do ryzykownych zachowań może być wiele. Problemy, które wydają się zbyt trudne do pokonania, obniżenie nastroju, gwałtowne zmiany w życiu, wpływ środowiska i mnóstwo innych, indywidualnych czynników. Jeśli doświadczasz takich trudności, a sposoby radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami nie działają, sięgasz po substancje psychoaktywne lub podejmujesz ryzykowne zachowania – terapia może Ci pomóc pokonać problemy.

Współuzależnienie

Współuzależnienie oznacza funkcjonowanie w zaburzonej relacji, w której uzależniony, tkwiąc w uzależnieniu, wywiera wpływ na codzienne życie bliskiej osoby. Destabilizacja powoduje utratę kontroli i poczucia bezpieczeństwa. Towarzyszy temu lęk, poczucie osamotnienia, braku zrozumienia, wstydu i zagubienia. Osoba współuzależniona zaniedbuje często swoje potrzeby i odczuwa blokadę przed szukaniem pomocy, uważając, że problem zaczyna się i kończy na uzależnionym. Tymczasem, postawa współuzależnionego ma wymierny wpływ na postępowanie uzależnionego. Może nasilać problem swoim zachowaniem poprzez adaptację do trudnej sytuacji i „wspieranie” choroby lub wpływać na proces leczenia.

O współuzależnieniu można mówić zarówno w przypadku nadużywania przez uzależnionego alkoholu, narkotyków, jak i destrukcyjnych zachowań – np. hazardu. Codzienne funkcjonowanie w poczuciu zagrożenia, brak pewności bezpiecznego jutra rodzi wiele stresów. A błędne i zaburzone reakcje współuzależnionego – blokują proces zmian.


Ty też możesz sobie pomóc. 
Bez względu na decyzje o podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną, współuzależniony partner może poszukiwać efektywnych form pomocy dla siebie. Sam fakt zrozumienia mechanizmów, które przejęły kontrolę nad związkiem, zachowań, reakcji i wzorców postępowania, pozwala spojrzeć zarówno na siebie samego, uzależnionego partnera, jak i relację w szerszy sposób.


Terapia współuzależnienia kierowana jest do partnerów, współmałżonków, członków rodziny, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z uzależnieniem kogoś z najbliższego otoczenia. Jeśli odczuwasz negatywne skutki uzależnienia bliskiej Ci osoby, jeśli ze względu na towarzyszące Ci poczucie lęku, bezsilności, utraty kontroli nad życiem straciłeś radość życia i borykasz się z problemami, możesz skorzystać ze wsparcia terapii. Zapraszam Cię do mojego gabinetu, gdzie w atmosferze zrozumienia i empatii z wykorzystaniem dostępnych narzędzi terapeutycznych, wspieram w procesie powrotu do równowagi.

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Terapia DDA skierowana jest do dorosłych dzieci alkoholików. Syndrom DDA dotyczy osób, które dorastały w rodzinach, w których występował problem alkoholowy. Uzależniony rodzic nie realizował podstawowych zadań, wynikających z obowiązków rodzicielskich, a wyniesiony bagaż doświadczeń, przykrych przeżyć i nieprawidłowych wzorców skutkuje problemami w dorosłym życiu. Przykre efekty mogą dotykać różnych sfer, m.in.:

– problemy w relacjach z ludźmi,
– niskie poczucie własnej wartości,
– problemy w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami,
– poczucie cierpienia, doznanej krzywdy,
– obniżenie nastroju,
– bezradność, poczucie samotności,
– strach przed uczuciami i trudności w ich wyrażaniu,
– przeżywanie poczucia winy z powodu swoich potrzeb, częste ustępowanie innym,
– strach przed bliskością, porzuceniem
– doświadczanie przewlekłych stanów lękowych,
– różnego rodzaju objawy somatyczne.


Jeśli wychowywałeś się w rodzinie z problemem alkoholowym i wpływa to na jakość Twojego życia, potrzebujesz pomocy i wsparcia, zapraszam C
 do mojego gabinetu. Z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi terapeutycznych, w atmosferze zrozumienia, wspieram klientów w poszukiwaniu sposobów na poprawę komfortu życia.

 

Umów wizytę