Konferencja „Możliwości polsko-niemieckiej współpracy w sektorze zdrowia”

W dniach 27.-28.09.2018 odbyła się w Słubicach polsko-niemiecka konferencja, poświęcona transgranicznej opiece zdrowotnej, zatytułowana „Możliwości polsko-niemieckiej współpracy w sektorze zdrowia”.

 

Organizatorzy z ASB Regionalverband Ostbrandenburg oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Gorzowie Wlkp podkreślają, że celem projektu jest wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy w sektorze opieki zdrowotnej oraz nawiązanie kontaktów polsko-niemieckich specjalistów medycznych z polskimi i niemieckimi instytucjami z sektora opieki zdrowotnej w regionie przygranicznym.

 

To były intensywne dwa dni, dzięki którym wyjaśniło się wiele frapujących pytań, lecz także powstało sporo nowych na temat współpracy Polski i Niemiec w sektorze zdrowia.

Gościliśmy mnóstwo ekspertów zaangażowanych w realizację transgranicznych projektów w zakresie medycyny. Wysłuchaliśmy wykładów oraz opinii ekspertów m. in. prof. dr med. Konrada Meissnera z Kliniki Anestezjologii w Greifswald, Thomasa Barta szefa Resortu Zdrowia w Ministerstwie Pracy, Spraw Społecznych, Zdrowia, Kobiet i Rodzin, Marcina Jabłońskiego Starostę Powiatu Słubickiego, Klausa-Dietera Scheplera Dyrektora ASB Regionalverbund Ostbrandenburg oraz Ireny Szklanej-Berest Dyrektorki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. 

 

Jednym z najważniejszych tematów konferencji była przyszła współpraca transgraniczna w zakresie przyjmowania zgłoszeń alarmowych / służb ratowniczych:

„Mieszkańcy powiatu słubickiego coraz częściej pytają, dlaczego w razie zawału serca czy wylewu nie mogą udać się do szpitala w pobliskim Frankfurcie, lecz muszą jechać do Zielonej Góry czy Gorzowa.Żeby tę sytuację zmienić, przydałby się program pilotażowy, wprowadzony w wybranym regionie pogranicza. Wyciągnięte z niego wnioski pozwoliłyby na zmianę dziś obowiązujących przepisów w zakresie specjalistycznych działań medycznych, z korzyścią dla mieszkańców obu stron Odry” – mówił starosta Marcin Jabłoński, podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji.

 

Zgodził się z nim szef Resortu Zdrowia Brandenburgii, przy Ministerstwie Pracy, Spraw Społecznych, Zdrowia, Kobiet i Rodzin, Thomas Barta: „Zmiany demograficzne zachodzą w całej Europie. Stajemy się coraz starsi, a liczba osób starszych rośnie. Stanowi to również szczególne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno Niemiec, jak i Polski. Jednym ze sposobów sprostania tym wyzwaniom jest dialog i współpraca – zarówno w kraju, jak i za granicą. Wydarzenia takie jak dzisiejsze przyczyniają się do naszego zrozumienia – pytania związane z rozwojem demograficznym stają po obu stronach naszej wspólnej granicy.”

Zwrócono także uwagę, że istnieje wiele projektów transgranicznej współpracy, które zostały już rozpoczęte lub przynajmniej są w przygotowaniu: Polsko-Niemiecka Akademia Zdrowia, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia i Spraw Socjalnych, Polsko-Niemieckie Centrum Zdrowia w Słubicach, Centrum Mieszkaniowo-Zdrowotne Frankfurt nad Odrą i wiele innych. „Wymiana doświadczeń, kontakty interpersonalne i profesjonalna współpraca w systemie opieki zdrowotnej jest zatem godna uwagi ponad naszymi wspólnymi granicami. To dobra podstawa, którą powinniśmy ustabilizować i rozwinąć” – powiedział minister.

 

W dyskusji udział wzięli także m.in. zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Grażyna Dobroczyńska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Polsko-Niemieckiej Współpracy w Ochronie Zdrowia, a zarazem wiceprezes Centrum Medycznego Brandmed Joanna Józefiak oraz prof. dr med. Konrad Meissner z Kliniki Anestezjologii w Greifswald, który przedstawił wykład inauguracyjny, pt. „Polsko-niemiecka współpraca w sektorze zdrowia w roku 2020”.

 

Dziękujemy ASB Ostbrandenburg oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. za realizację konferencji.

 

Konferencję zorganizowano w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Inicjatorami projektu są ASB Ostbrandenburg oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji!

 

Oferta zabiegów

 • Ćwiczenia indywidualne z terapeutą
 • Terapia manualna
 • Manualny drenaż limfatyczny
 • Ćwiczenia indywidualne metodą PNF
 • Masaż klasyczny
 • Masaż sportowy
 • Diagnostyka kończyn (BIODEX SYSTEM)
 • Terapia punktów spustowych
 • Kinesiotaping
 • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych
 • Terapia oddechowa
 • Terapia mięśni dna miednicy
 • Fizjoterapia z elementami osteopatii
 • Terapia mięśniowo-powięziowa
 • Trójpłaszczyznowa terapia skolioz
 • Terapia Atlasu (kręgu szczytowego)
 • Ćwiczenia w odciążeniu
 • Elektroterapia/Ultradźwięki/Laseroterapia
 • Ciepłolecznictwo (Fango)
 • Zimnolecznictwo (Krioterapia, Lód)
 • Światłolecznictwo (lampa Solux)
 • Pole magnetyczne
 • Magnetostymulacja
 • Fala uderzeniowa
 • Suche igłowanie/igłoterapia
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia nietrzymania moczu